Legal Tech Projektstyring

Ofte fokuserer organisationer og virksomheder for meget på at vælge et IT værktøj, men har mindre fokus på at planlægge implementeringen af den valgte løsning. Selv om du måtte have valgt den bedste løsning, vil du - uden en fornuftig implementering - risikere at dine interne og eksterne interessenter klager, og du risikerer i yderste konsekvens at måtte genstarte implementeringen af projektet på et senere tidspunkt.


Experticon kan hjælpe dig med en erfaren projektleder, som kan repræsentere din afdelings interesser. En Experticon projektleder kan ikke blot hjælpe dig med at styre din eksterne IT-leverandør, men kan også hjælpe dig med at nå dine projektmål - til tiden, på budget og i overensstemmelse med den plan der er lagt.

lightbulb-o

Hvad gør Experticon til noget særligt?

Experticon er et partnerdrevet firma etableret af thought-leaders inden for jura og legal tech. Vi har ud over Danmark adgang til erfarne IT implementeringskonsulenter i Norden.

Vi er 100% uafhængige af IT-leverandører og vores eneste interesse er at varetage vores kunders interesser.

Hvis du har brug for freelance eller midlertidig assistance, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt Henrik for at høre mere

Copyright 2018, Experticon   -   Vilkår og Betingelser

>