Om Experticon

Experticon tilbyder inspiration og hjælp til at opbygge, udvikle eller effektivisere din organisations juridiske eller risk management funktion.

Vi søger at være thought leaders I forhold til juridiske afdelinger og legal tech med henblik på at være på forkant med de seneste trends og udviklinger.

Experticon kan bistå med strategi-, risikostyrings-, optimerings-, effektiviserings- og udviklingsopgaver.

Experticon har via en række freelancere og samarbejdspartnere mulighed for at trække på en bred vifte af kompetencer med implementeringserfaring både inden og uden for Danmark.

Copyright 2018, Experticon   -   Vilkår og Betingelser

>